Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taekwondo Sporcularının Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.23, ss.119-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Class Management Profiles of Secondary School Teachers

European Scientific Journal, cilt.13, ss.381-391, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivations and Expectations of Elite Turkish Athletes Practicing Taekwondo.Türkiye’de Elit Taekwondo Sporcularının Taekwondo Branşına Yönelme Nedenleri Ve Beklentileri

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, cilt.10, ss.2649-2654, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Self Efficacy And Burnout Levels Of Taekwondo Athletes/ Taekwondo Sporcularının Öz Yeterlik ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi

Pelagia Research Library, European Journal of Experimental Biology, cilt.3, ss.148-154, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angiotensin Converting Enzyme Polymorphism in Elite Taekwondo Athletes Of Turkish and Azerbaijan Taekwondo Teams/Türk ve Azerbaycan takımlarındaki Elit Taekwondocuların Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Poliformizmi

International Scientific Conference, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, movement and health, cilt.10, ss.165-168, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparatıve Study Of Anthropometrıcal Characterıstıcs in Tabrız Elıte Football And Volleyball Players/Tebriz Elit futbolcu ve Voleybolcuların Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

International Scientific Conference, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, movement and health, cilt.10, ss.175-179, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Taekwondo Sporcularının Öz Yeterlik ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi Investigation of Self Efficacy and Burnout Levels of Taekwondo Athletes

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitapçığı, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.1204-1205

The Comparatıve Study Of Anthropometrıcal Characterıstıcs in Tabrız Elıte Football And Volleyball Players/Tebriz Elit futbolcu ve Voleybolcuların Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

International Scientific Conference, Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, 10th Edition Book of Abstracts, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri