Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some of the Physical Properties of UV Jet Printed Furniture Surfaces

DRVNA INDUSTRIJA, cilt.64, ss.39-43, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Some combustion parameters of wood impregnated with borates

FOREST PRODUCTS JOURNAL, cilt.59, ss.85-89, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of liquid nitrogen treatment on the some physical and mechanical properties of scots pine and oriental spruce wood

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.18, ss.309-313, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi

Politeknik Dergisi, cilt.20, ss.231-239, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Heat Treatment on The Surface Roughness and Varnish Adhesion of Wood

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, ss.231-239, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vacuum Drying of Sessile Oak (Quercus Petraea) with Alternative Heating Methods

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.17, ss.343-353, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Catalytic Heat Treatment of Wood

PRO LIGNO, cilt.4, ss.337-343, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Döşemelik Süngerlerin Statik Yorma Performanslarının Belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.1-7, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination the effect of weight and fatigue cyclic on thickness changes of foams

Fırat Üniv.Journal of Science, cilt.24, ss.103-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Static Fatigue Performance of Upholstery Foams

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.12, ss.285-290, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Static Anthropometric Characteristics of 12 15 Age Students Living in Ankara

H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-dergi, cilt.4, ss.15-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayak Kayıt Birleştirmelerde Köşe Takozu ve Birleştirme Tipinin Eğilme Direncine Etkileri

Gazi University Journal of Science, cilt.16, ss.357-367, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SCARA TİPİ ÜÇ BOYUTLU SERAMİK YAZICI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, 11 - 14 Nisan 2019, ss.665-673

Faklı Ahşap Filamentler İle Yazdırılmış Örneklerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Boyutsal Kararlılığı

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, 11 - 14 Nisan 2019, ss.238-246

Ahşap Filamentlerin Ve Baskı Parametrelerinin Çekme Direncine Etkisi

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, 11 - 14 Nisan 2019, ss.247-252

SIVI AZOT UYGULAMASININ MEŞE AĞAÇ MALZEMENİN BÜKÜLEBİLME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.6, ss.4035-4042

TARİHİ KÜRE-İ HADİD CAMİSİNİN AHŞAP YAPISI

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

Tarihi Küre-i Hadid Camisinin Ahşap Yapısı

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1

Improving Water Leaching Resistance of Fire Retardants in Wood

3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 14 - 16 Ağustos 2017

Effects on retention by applying liquid nitrogen to some woods

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 Ekim 2017, ss.469

EFFECTS OF CHEMICAL MODIFICATION ON WOOD PROPERTIES

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.412-418

Catalytic Heat Treatment of Wood

The 10th International Conference “Wood Science and Engineering in the Third Millennium” ICWSE 2015, 5 - 07 Kasım 2015, cilt.1, ss.352-358

Kimyasal Modifikasyonun Ağaç Malzemenin Hacimsel Genişlemesine Etkisi

II.Ulusal Mobilya Kongresi 11-13 Nisan 2013 Denizli, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2013

Combustion properties of laminated veneer lumbers Impregnated with some chemicals

12th International Combustion Symposium, 24 Mayıs 2012 - 26 Mayıs 2013, cilt.1, ss.8-15

Effects of vacuum drying with infrared heating on some properties of wood

XXV. International Conference Research for Furniture Industry – Ponzan 01 July 2011. Published in: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 01 Temmuz 2011, cilt.73, ss.16-22

Effects of Heat Treatment on Technological Propertıes of Wood

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1171-1175