Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Ordusu Kudüs’ü Neden Kaybetti?

Derin Tarih, ss.41-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Battles of Gaza in World War I

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.307-335, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

VAN ŞEHİR DOKUSU VE TARİHİ ESERLERİNİN TAHRİP EDİLMESİNDE ERMENİLERİN ROLÜ

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.311-339, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSKENDER PAŞA ’xxNIN VAN MERKEZ SANCAĞINDAKİ VAKIFLARI

Prof. Dr. MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU’xxNA ARMAĞAN, ss.371-389, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HÜSREV PAŞA VE VAN’xxDA BULUNAN VAKIFLARI

YÜZÜNCÜ YIIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.5-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUSAHİP MUSTAFA PAŞA VAKFI

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.377-399, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ermeni Terörünün Doğu Bayezide Yansımaları

INOCTE, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Eylül 2017, ss.98

XX. Yüzyılın Başlarında Van Tapu Kayıt Defterlerine Göre Vakıf Gayrımenkülleri

CIEPO-19 International Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies Van, 26 - 30 Temmuz 2010

VAN MERKEZ SANCAKTAKİ VAKIFLAR

I. VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004

VAN ŞEHRİNİN VE TARİHİ ESERLERİNİN TAHRİP EDİLMESİNDE ERMENİLERİN ROLÜ

Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

BÖLGE TARİHİ VE KARABÜK

81 İLDE KÜLTÜR VE ŞEHİR KARABÜK, , Editör, KARBÜK VALİLİĞİ nEŞRİYATI, Karabük, ss.52-73, 2015