Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Yaşadıkça Eğitim, cilt.34, ss.468-490, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği: Güvenirlik ve GeçerlikÇalışması

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.136-158, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.299-319, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri ve ProblemDavranışları ile Oyun Davranışları Arasındakiİlişkinin İncelenmesi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.297-332, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Sleeping Habits of Toddlers Aged 0-3

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.607-620, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ERGENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN AİLE YAPILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.68-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of the Relationship between Toddlers’ Social-Emotional Development and Their Parents’ Self-Efficacy

The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, cilt.4, ss.3330-3338, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

0 3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.60-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Erken Çocukluk Dönemine Bakış Açısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.1133-1356, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Views of Pre School Children andTheir Parents Regarding Museums Safranbolu Case

International Journal of Education, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK PERSONELİNİN ERKEN MÜDAHALE KONUSUNDA ANNELERLEYAPTIKLARI ÇALIŞMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.48-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİMİ YARATAN DUYGU ÇOCUKLARIN FEN VE DOĞAYA İLİŞKİN KONULARDAKİ BİLGİ VE MERAKLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.207-230, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Cinsel Eğitimine İlişkinEbeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Personelinin Erken Müdahale Konusunda Annelerle Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Değerlendirmeleri

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri Bilim Kavramı

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimi Yaratan Duygu Çocukların Fen ve Doğaya İlişkin Konulardaki Bilgi ve Merakları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların cinsel eğitimine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschool Teachers Views on World Citizenship Education

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Journal of Theoretical Educational Science, cilt.7, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Views of Teachers and Parents with regard to Supporting Social Skills at Preschool Children

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.99-114, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Developing The Scale about Drama Education for Attitudes Evaluation of Pre-School Teacher Candidate

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.15-26, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

5-8 Yaş Çocukları İçin Ağız ve Diş SağlığıBilgisini Değerlendirme Testi: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması

Türk Periodontoloji Derneğinin 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, 27 - 29 Ekim 2019

Lohusa Dönemindeki Annelerin Kendilerini Motive Etme Yöntemleri

2. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, 10 - 11 Ekim 2019

Bebek kütüphanesi

VI.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2019

Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Dönemde Anne Destekçilerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019

Bebeklerde Duyusal Deneyimler Eğitim Programı: Etkinlik Örnekleri

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongesi, 18 Nisan 2019

PEDODONTİSTLERİN AİLE TUTUMLARI, KLİNİK DÜZENLEMELERİ VE KRİZYÖNETİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Makedonya, 9 - 11 Temmuz 2018

Erken Çocukluk döneminde Ağız Diş Sağlığıyla İlgili Aile Davranışlarının Belirlenmesi

3. International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sceinces (IBAD 2018), 9 - 11 Temmuz 2018

Erken Çocukluk Döneminde Ağız Diş Sağlığıyla İlgili Aile Davranışların Belirlenmesi

3rd International Scientific Research Congress on Humanities andSocial Sciences (IBAD-2018), Üsküp, Makedonya, 9 - 11 Temmuz 2018

ÇOCUKLARIN BESLENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: BESLENME ORTAMI, BESLENMES DAVRANIŞLARI, ETKİLEŞİM

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Bebek Beslenmesi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018, cilt.1, ss.163

Bebekler Artık Kütüphanede: Karabük İli Örneği

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri, 14 - 17 Kasım 2018

Ebeveynlerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

0-3 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi

1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Annelerin Erken Çocukluk Dönemine Bakış Açısı

Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 3 - 06 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUK GELİŞİMİNDE KESİŞEN NOKTALAR II: OYUN, OYUNCAK, YARATICILIK,SANAT, KİTAP

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Hülya Gülay Ogelman, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.535-559, 2019

DRAMA VE YARATICILIK

YARATICILIK REHBERİ: GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL ALANLARDA YARATICILIK, ELİF ÇELEBİ ÖNCÜ, Editör, HEDEF CS, 2018

Erken Müdahale Tarihçesi

Erken Müdahale, Pınar Bayhan, Editör, Hedef CS, ss.38-61, 2018

Aile Katılımını Etkileyen Faktörler

Aile Eğitimi ve Katılımı, , Editör, Hedef CS, 2017

Taklidi oyun

Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, Esra Ömeroğlu, Editör, Eğiten Kitap, 2015

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Çevre Eğitimi Neden Önemlidir?

Çocuk ve Çevre Küçük Çocuklar ve Çevre Eğitimi El Kitabı, Hülya Gülay Ogelman, Editör, Eğiten Kitap, 2014