Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KLASİK ŞİİRDE BAĞLAMLI DİZİN ÇALIŞMALARINA DAİR(HAYRETÎ DİVANI ÖRNEĞİ)

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları DergisiTURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, ss.226-277, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”SEVGİLİ ŞAHBÂZIYLA GÖNÜL/CAN KUŞU AVLAMAK” HAYALİ ÜZERİNE ON THE DREAM OF ”HUNTING A HEART BIRD WITH A BELOVED EAGLE” IN CLASSICAL POETRY

Uygur Araştırmaları Dergisi-International Journal of Uyghur Studies, ss.87-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

16. Yüzyıl Tezkirelerinde “Eş‘âr” ve “Güftâr” Terimlerinin Şiir Takdimlerindeki Anlam ve İşlevlerine Dair

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of The Human and Social Science Researsches,, cilt.8, ss.2564-2574, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

16. Yüzyıl Tezkirelerinde “Eş‘âr” ve “Güftâr” TerimlerininŞiir Takdimlerindeki Anlam ve İşlevlerine Dair

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.8, ss.2564-2574, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAYRETÎ DİVANI’NDA “DELİLİK”KAVRAMI VE “ZİNCİRLİ DELÜLER”

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi[Journal of Academic Literature],, ss.77-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

NEDİM DİVANI’NDA GÖZ’ÜN TAHLİLİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları DergisiTURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, ss.180-209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TUHFE-İ MURÂDÎ’DEKİ “CANAVAR” TERİMİ ÜZERİNE

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.73-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARLAN’IN “HAYÂLÎ-BÂKΔ MUKAYESESİ BAĞLAMINDA ŞEHİR, ŞİİR VE HAYAL(HANE)

Hikmet-akademik edebiyat dergisi, ss.109-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tuhfe-i Murâdî'deki "Canavar" Terimi Üzerine About The Term of “Canavar(Monster)” in Tuhfe-i Murâdî

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi-Academic Journal of Language and Literature, cilt.2, ss.73-84, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlâhî, Usûlî, Hayâlî İrtibatıyla Hayretî Divanı'nda Yûnus Etkisi

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.3, ss.104-119, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

16. Yüzyıl Şairi Hayretî'nin Yayımlanmamış Bir Gazeli ve Bu Gazelin Şairin Divanındaki Gazelleriyle Mukayesesi

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.3, ss.84-98, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İLÂHÎ, USÛLÎ VE HAYÂLÎ İRTİBATIYLA HAYRETÎ DÎVÂNI’NDA YÛNUS ETKİSİ

Littera Turca, cilt.3, ss.104-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KLASİK ŞİİRDE ÂŞIKLARI SEVDA RENGİNE BOYAYAN BİR HASTALIK ÇİÇEĞİ: ”SARI SAFRAN”

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.613-619

Silah Kabzasının, Savaş Meydanından Şiir Meydanına Uzanan Serüvenine Dair İkonografik Hayaller

Düzce Üniversitesi-Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2019, ss.1

MeyhânedeSûfî Meydanda Bir Gaza Eri, Hayretî’de -(u)z Sesinin Gücü

Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

Meyhâne'de Sûfî Meydanda Bir Gazâ Eri Hayretî'de -(uz) Sesinin Gücü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası, Bilecik, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.1

Bir Gazelden Hareketle Yunus’un İzinde Bir Şair

Osmanlı Şiirlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 23 Aralık 2016

Bir Gazelden Hareketle Yûnus'un İzinde Bir Şair: Hayretî

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Divan Şiirinin Anlam Dünyası, İstanbul, Türkiye, 23 Aralık 2016, ss.1