Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”Ve Ateş Bizi Tüketiyor” Romanında Benlik Bölünmesi ve Bilinçdışı Labirentlerinde Kimlik Arayışı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.339-354, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“A’mâk-ı Hayal” Romanında Tasavvuf, Budizm, Hinduizm Ve Zerdüştîlik Açısından Vahdet-i Vücûd Karşılaştırılması”

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.177-211, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tevfik Fikret’in ”Hande-i Bûm” ve ”Gayyâ-yı Vücûd” Şiirlerinin Göstergebilim Yöntemiyle İncelenmesi

Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, ss.195-215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ve Arap Şiirlerinde Kudüs’e Dâir Ağıt, Umut ve Direniş

APJİR, cilt.2, ss.13-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1980 Sonrası Popüler Romanlar ve Tasavvuf

Akademik Platform İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.9-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madam Bovary ve Araba Sevdası Romanlarında Romantik Edebiyatın Eleştirisi

İdil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.5, ss.1849-1870, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında II. Abdülhamit Döneminden II. Meşrutiyet’xxe Uzanan Süreci Okumak

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.3, ss.12-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Aynadaki Yalan’ Romanında Dinî ve Tasavvufî Unsurlar

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.2, ss.215-236, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Huzur”dan ”Sevincini Bulmak”a Değişen ve Devam Eden Değerler: Dil, Din, Aşk ve İstanbul

Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020, ss.258-292

Kültürel ve Coğrafî Göçün Yarattığı Kaygan Zeminlerde Babalar ve Oğullar

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.239

Necip Fazıl Kısakürek’in Hikâyelerinde Büyük Doğu İdeolojisi

Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 2 - 05 Mart 2017, cilt.1, ss.221-236

“Aytmatov ve Elçin ile Anar ve George Orwel’ın Romanlarında Siyasî Baskının Sorgulayan İnsan Üzerindeki Etkisi”

III. Genç Türkologlar Sempozyumu , Bishkek, Kırgızistan, 19 - 20 Mayıs 2011, ss.269-292

Kitap & Kitap Bölümleri