Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maxillo Ostio Choanal Polyp

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.35, ss.116-117, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Choanal polyp originating from superior turbinate

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.5, ss.4158-4160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extranodal natural killer T-cell lymphoma originating from oropharynx: first case from Turkey

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.27, ss.103-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Closure of timpanic membrane perforations using repeated trichloracetic acid

medicine science ınternational medical journal, cilt.5, ss.544-546, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etmoid Sinüs Mukoseli ile Birlikte Kronik Dakriyoadenit

Turkish J Rhinology, cilt.4, ss.39-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal kavitede ektramedüller plazmasitoma

İstanbul Medical Journal, cilt.16, ss.122-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal polipoziste yeni öngörücü parametrelar:Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi:, cilt.25, ss.97-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız Tabanı Defekti ile Birlikte Dev Submandibülar Siyalolitiazis

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.7, ss.95-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekürren Sinüzitin nadir bir nedeni Etmoid Sinüs Taşı Olgu Sunumu

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.15, ss.137-139, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyunda Atipik Yerleşimli Kavernöz Hemanjiyom Olgu Sunumu

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.3, ss.49-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Revision surgery for chronic otitis media evaluation of indications and results

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.20, ss.243-248, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare cause of headache: rhinolit

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.32, ss.52-54, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BURUN TIKANIKLIĞI ŞİKAYETİ İLE KLİNİĞİMİZEBAŞVURANPANKONKA BÜLLOZA OLGUSU

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, cilt.188

Kronik Otitte Mastoidektomi: Ne Zaman?

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 Kasım 2019

Maksiller Sinüste Ektopik Yerleşimli Üçüncü Molar Diş İçeren Dentijeröz Kist

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Tümör Benzeri Klinik Seyir” Maksiller Sinüs Mukoseli.

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongres, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Bilateral Septalı Konka Bülloza

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Tinnitusun Nadir Bir Nedeni: Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Yoluna Spontan Herniasyonu

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 5 - 07 Nisan 2018

Temas Nokta Baş Ağrısı Nedeni Olarak Nadir Bir Orta Konka Varyasyonu: Bilateral Çift Orta Konka

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 Nisan 2018

Konjenital Kolestatom Sonuçlarımız

13. ULUSLARARASI Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018, ss.133

Burun tıkanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran pankonka bülloza olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Our clinical experience in patients with antrochoanal polyps

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Septated concha bullosa in an antrochoanal polyp patient: an unusual variation of concha, a rare combination

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Choanal polyp originating from the middle turbinate

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Bakteriyel Rinosinüzitte Medikal Tedavi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş - Boyun Cerrahisi, Can Koç, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.645-655, 2019