Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Sklerozlu Hastalarda yorgunluk ve Depresyon Arasındaki İlişki

türkye klinikleri, cilt.9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin BilgisayarKullanımı ve Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÖzel Dergisi Hemşirelikte Bilişim Özel Sayısı, cilt.2, ss.85-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the Attitudes and Behaviors of Turkish Nursing Studentstowards Blood Donation and Their Emphatic Tendencies

International Journal of Caring Sciences, cilt.9, ss.174-184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetin Psikososyal Yönü

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.38-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük Üniversitesi Sağlık YüksekokuluÖğrencilerinde Depresif Belirtiler

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.5, ss.72-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir devlet üniversitesi hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelijk Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.433

Hemşireler İçin İyileşmede Stres Yönetimi: Stres Yönetiminde Farkındalık Temelli Uygulamalar

V.Uluslararası IX.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1104

Yaşamın Her Alanında: Stres

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Yaşlanan Dünya, Alzheimer Hastalığı ve Bakım Verenleri

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Sende dinle: yüksek riskli gebeliklerde stresle başetmede müzikle terapinin etkisi

3.ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.35

Kadının ağır yükü:İnfertilite ve psikiyatri hemşireliği süreci

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Yuksek Riskli Gebeliklerde Yasanan Psikososyal Sorunlar

3. Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Postpartum Depresyona Yaklasim

3. Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 21 Eylül - 24 Temmuz 2017

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Umutsuzluk Düzeyleri ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi

IV.Uluslararası ve VIII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Fiziksel Hastalığa Verilen Psikolojik Tepkiler Ve Holistik (Bütüncü) Bakım

1.Karabük Hemşirelik Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 15 Mayıs 2015, ss.1

Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Anksiyete Düzeyleri

Sağlık Bilimlerinde İnterdisipliner Bakış I.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 20 Kasım - 21 Ekim 2014