Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Betonarme Binalardaki Döşeme Boşluğu Konumu ve Büyüklüğünün Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyetine Etkisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.1407-1422, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük İl Merkezinde Bulunan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunun Bedensel Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.11, ss.496-506, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin Bakım, Onarım, Güçlendirme ve Restorasyon Çalışmalarının İrdelenmesi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB) Dergisi, cilt.6, ss.8-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelsiz Erişim Açısından Karabük İlinde Bulunan İlk ve Orta Öğretim Okul Binalarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB) Dergisi, cilt.6, ss.33-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Safranbolu Camilerinin Yapısal ve Mekânsal Özelliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB) Dergisi, cilt.5, ss.89-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accessibility Condition of Primary and Secondary School Buildings for Disabled People in the City of Karabük

J. Int. Environmental Application Science, cilt.12, ss.238-243, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin İtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.1, ss.153-160, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Nonlinear Soil Behaviours of Reinforced Cantilever Retaining Walls Considering Different Backfill Soil Conditions According To the Earthquake Loads

Technology (JESTECH - Engineering Science and Technology, an International Journal), cilt.14, ss.33-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Betonarme Binalardaki Döşeme Boşluğunun Deprem Davranışı ve Maliyetine Etkisi

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.48-53

Ahşap Yapıların Hasar Nedenleri ve Korunması Üzerine Bir Değerlendirme

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.80-90

Karabük üniversitesi yapi mekaniği laboratuvari

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı - 2017, Trabzon, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2018

Innovations in the New TS-648 Steel Structures Design Regulations

UDCS’19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4 - 06 Nisan 2019

Karabük Üniversitesi Yapı Mekaniği Laboratuarı

6. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı-2017, Trabzon, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Betonarme Perde Duvar Konumunun Binaların Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyeti Üzerine Etkisi

International Conference on Advanced Engineering Technologies ( ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Türkiye’de İnşaat Mühendisliğinin Sorunları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

International Conference on Advanced Engineering Technologies ( ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışına Ve Kaba İnşaat Maliyetine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.243-250

Ahşap Yapıların Deprem Yükleri Altında Farklı Yönetmeliklere Göre Tasarımlarının Karşılaştırılması

Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumunu “İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1 - 02 Ekim 2009, ss.8-18

Investigation of Masonry Arch Bridges According to Earthquake Loads

8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2008), 15 - 17 Eylül 2008, ss.51-58

Comparative Study of Earthquake Behaviour of 3D Frame Structures with Different Stiffening Members

8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2008), 15 - 17 Eylül 2008, ss.151-158

İstinat Duvarlarının Tasarımında Zemin Etkileşiminin Önemi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1.Özel Konulu Sempozyumu (Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2007, ss.219-226

Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı Zemin Etkileşiminin Rolü

International Symposium on Advances in EarthquakeStructural Engineering (AESE-2007), 24 - 26 Ekim 2007, ss.491-500

Parametric and Comparative Analyses of Seismic Pressures Acting on Retaining Walls Using Different Analytical Methods and Turkish Earthquake Code

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering (AESE-2007), 24 - 26 Ekim 2007, ss.336-346

İstinat Duvarlarının Deprem Göre Tasarımında Duvar Tipinin Önemi

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22 - 24 Ekim 2007, ss.484-493

Bodrum Kat Duvarlarına Etkiyen Deprem Yüklerinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), 11 - 13 Ekim 2006

Yerel Zemin Özeliklerinin Deprem Bölgelerindeki İstinat Duvarlarının Davranışlarına Etkileri

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Betonarme İstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımı

Sixth International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2004), 6 Ekim - 08 Eylül 2004, cilt.1, ss.402-411

Betonarme İstinat Duvarlarının Zemin Etkileşimini de Dikkate Alarak Çeşitli Yöntemlerle Karşılaştırmalı Deprem Hesabı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9.Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2002, cilt.1, ss.228-237

Betonarme İstinat Duvarlarının Deprem Yüklerine Göre İncelenmesi

Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2002), 25 - 27 Eylül 2002, ss.31-40

İstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 8.Ulusal Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2000, ss.331-340