Bilimsel Faaliyetler

Sanatsal Etkinlik

  • Ekim 2019 Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği ‘Önsöz’ Cumhuriyet Onur Ödüllü Sanatçılar Sergisi

  • Eylül 2019 20. Uluslararası Altın Safran Film Festivali. ‘Safranlı Esvaplar

  • Temmuz 2019 Bayburt Uluslararası Sanatçılar Derneği 30. Yıl Etkinlikleri.

  • Nisan 2019 II. Uluslararası Yörük Yaşamı, Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu

  • Şubat 2019 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

  • Nisan 2018 III. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Çalıştayı,

  • Mart 2018 5 th Internatıonal Turkısh Culture and Arts Presentatıon Workshop and Symposıum,

  • Mayıs 2015 6.Uluslararası Bilim Günleri. ‘Osmanlı El Sanatları’ (Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Vitray)