Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safranbolu- İncekaya Bölgesi'nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.9, ss.278-292, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekansal Aidiyet ve Kültür Turizmi İlişkisi

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.434-445, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Dormitories in the Physical and Psychological Requirements: The Case of Karabük Province

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.8, ss.47-61, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi:Karabük Kordon Park Örneği

Kent Akademisi, cilt.12, ss.752-764, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihi Çevrede Turizm ve Mekansal Aidiyet İlişkisi

Research’ 20 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2020

Kentsel Boşlukların Kent Hayatına Katkısı

Research'20 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, 18 - 21 Kasım 2020

Tarihi Çevrede Mekansal Aidiyet: Yörük Köyü Örneği

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.100-108

Kitap & Kitap Bölümleri

Safranbolu Mimarisinin Sosyal ve Kültürel Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle Mimarlık, Leyla Y. TOKMAN,Ruşen YAMAÇLI, Editör, Eskişehir Teknik Üniversitesi yayınları , Eskişehir, ss.85-95, 2019