Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Braking performance and noise in excessive worn brake discs coated with HVOF thermal spray process

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, ss.535-543, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of a Pneumatic-Driven Variable Valve Timing Mechanism on the Performance of an Otto Engine

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, cilt.61, ss.632-640, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prediction of engine performance for an alternative fuel using artificial neural network

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.37, ss.217-225, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plazma Sprey Tekniği ile Cr2O3 Kaplanmış Fren Diskinin Frenleme Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

European Journal of Science and Technology, ss.394-403, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçten Yanmalı Motorlarda Performansı Arttırıcı Uygulamalar

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, cilt.3, ss.33-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Enhancing Implementations in Internal Combustion Engines

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST), cilt.3, ss.33-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exhaust Emissions and Control Methods caused Diesel Engines

Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.2-9, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dizel Motorlarından Kaynaklanan Egzoz Emisyonları ve Kontrol Yöntemleri

MÜHENDİS VE MAKİNA, cilt.51, ss.2-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental Investigation of Braking Performance on Cr2O3 Coated Brake Disc by Plasma Spray Technique

IAREC’xx17 International Advanced Researches and Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.515

Küresel Grafit Dökme Demir Fren Disklerinin Taşıtlarda kullanımının frenleme performansı ve frenleme gürültüsü açısından incelenmesi

International International Conference on multidisciplinary Sciences 25-26 November 2017, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.26

Kaynakçılığın Çalışma Hayatındaki Risklerinin Değerlendirilerek Önleme ve Korunma Politikaları Oluşturulması

International International Conference on multidisciplinary Sciences 25-26 November 2017, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.15

Yüksek Hızda Oksijen Yakıt Püskürtme (HVOF) Yöntemi ile Tungsten-Karbür-Kobalt (%88WC-%12Co) Kaplanmış Fren Diskinde Frenleme Performansının Deneysel Olarak Araştırılması

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.2973-2983

TERMOELEKTRİK MALZEMELERİN AYAK GEOMETRİSİNİN ISI GEÇİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Universidad Politecnica de Valencia 3-5 June 2015, Valencia, İspanya, 3 - 05 Mayıs 2015, ss.2607-2613

Termoelektrik Malzemelerin Ayak Geometrisinin Isı Geçişi Üzerine Etkileri

3. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015

TERMOELEKTRIK MALZEMELERIN AYAK GEOMETRISININ ISI GEÇISI ÜZERINE ETKILERI

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015, ss.2607-2613

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA DEĞİŞKEN SUPAP MEKANİZMASI TASARIMI, İMALATI VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 24 Mayıs 2012 - 15 Mayıs 2026, ss.281-287

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA DEĞİŞKEN SUPAP MEKANİZMASI TASARIMI, İMALATI VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 24 Mayıs 2012 - 15 Mayıs 2026, ss.281-287

ATIK AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ VE ÖN ISITMA UYGULAMASI

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.302-309

TAŞIT İKLİMLENDİRMESİNDE ALTERNATİF KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

5TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM IATS&#821709, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1882-1886

Taşıt İklimlendirmesinde Alternatif Klima Sistemlerinin Kullanımının Araştırılması

5th International AdvancedTechnologies Symposium (IATS’09), 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1882-1886

OTOMOTİV BAKIM ATELYELERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ

5TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM IATS&#821709, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2038-2045

Otomotiv Bakım Atelyelerinin Ergonomik Açıdan İncelenmesi

5. İleri Teknoloji Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2038-2045

Kitap & Kitap Bölümleri

Variable Valve Timing Systems

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2012

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Görüş Talebi

T.C. SAFRANBOLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Tüketim Heyeti Başkanlığı, ss.14, Karabük, 2018

Bilirkişi Raporu

T.C. Yenice (KARABÜK) Cumhuriyet Başsavcılığı, ss.7, Karabük, 2018

Bilirkişi Raporu

T.C. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ss.4, Karabük, 2018

Bilirkişi Raporu

T.C. Safranbolu (KARABÜK) Cumhuriyet Başsavcılığı, ss.8, Karabük, 2013