Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of sports injuries related with shooting

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.56, ss.737-743, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.801-806, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bankacılık Sektöründe Verilerde Ölçüm Hatası Olması DurumundaRegresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Alcohol Usage Habits of University Students byLogistic Regression Analysis

Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.9, ss.278-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Performance Measurement in Business Management with Information Technologies

Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, cilt.6, ss.272-284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Research of Industry 4.0 Awareness: A Case Study of Turkey

Economics and Business, cilt.31, ss.247-263, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining

Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, cilt.6, ss.220-239, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Model Proposal for Course Selection with the Fuzzy Moora Approach

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.366-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Estimation of the Repeatability of Holstein Milk Yields via Various Statistical Methods

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.75-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demir Çelik Sektöründe Toplam Verimli Bakım Uygulaması

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.11, ss.447-458, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Açıklayıcı Değişkenlerde Hata Olması Durumunda Regresyon Modellerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.102-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System

International Journal of Economics and Management Engineering, cilt.11, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Qualitative Data Analysis for Health Care Services

International Journal of Computer and Information Engineering, cilt.11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Knowledge Discovery and Data Mining Techniques in Textile Industry

International Journal of Computer and Information Engineering, cilt.11, ss.929-933, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihlerinin Karar Ağacı ile Modellenmesi

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye de Ham Çelik Üretimine Bakış

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.32, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili olan Kriterlerin Araştırılması: Bir Üniversite Uygulaması

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.215-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili Olan Kriterlerin Araştılrılması Bir Üniversite Uygulaması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.215-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

E-Ticaret Verilerinin Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.12, ss.85-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye de İnovasyon Göstergelerinin Analizi

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, cilt.2, ss.281-290, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of the Bank s Customer Risk Profile Data Mining Applications

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.10, ss.2148-2152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Electricity Generation from Renewables and Targets An Application of Multivariate Statistical Techniques

International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering, cilt.10, ss.330-336, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi ile Analizi

Yer Altı Kaynakları Dergisi, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi

Yer Altı Kaynakları Dergisi, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yurtdışı Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi ABD Deneyimi

Yeniden İmece, ss.43-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ’lerin Finansal Sorunlarını Etkileyen Faktörlerin CRT Karar Ağacı ile Modellenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.1-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki İş Kazalarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla İstatistiksel Olarak İncelenmesi

İş Güvenliği ve Hekimliği Dergisi, cilt.2, ss.18-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme ile İncelenmesi

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA V AKFI, cilt.8, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), cilt.8, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.110-118, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.82-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OECD Ülkeleri için Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regresyon Modeli ile Analizi

T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkeleri için Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regrasyon Modeli ile Analizi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.26-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Ticaret Örgütü WTO Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.153-165, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lean Production in Iron and Steel Production Line

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.303-304 Creative Commons License

Analysis of Non-Risked Provinces Unemployment And Traffic Accidents

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.96

Data Analytics and Importance in Health Sector

International Data Science Engineering Symposium (IDSES’xx19), Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.111-123

Demand Estimation of Wood Quantity Used in Wood Industries

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.288-299

Risksiz Bölge

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2019, ss.742-749

Çalışanların İş Yerindeki Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

International Data Science Engineering Symposium (IDSES’xx19 219), Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Sektörlere Göre Kredi Kullanımlarının Takibe Düşme Değerleri Üzerinden Analizi

I.ULUSAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ, Karabük, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.148-155

Bir Demir-Çelik İşletmesinde Çelik Çubuklarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

II. International Conference on Awareness Proceedings, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Havayolu İşletmelerinde Hizmet Memnuniyeti Araştırması

II. International Conference on Awareness, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Information Discovery with Financial Data Mining

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.17-22

Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).

59th International Scientific Conference of RTU on Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship, Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018

Research of Industry 4.0 Awareness: A Case Study in Turkey (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).

59th International Scientific Conference of RTU on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018), Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018

Estimation of Corrugated Board Box Price Changes in the Food Industry

59th International Scientific Conference of RTU on Scientific Conference on Economics andEntrepeneurship, Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018

Mobilya İşletmesinde Süreç İyileştirme: Simülasyon Çalışması

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Montaj Hattı Analizi ve Dengeleme Çalışması: Beyaz Eşya Sektörü Benzetim Uygulaması

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Process Improvement in Furniture Manufacturing: A Case Study

59th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga-Technical-University (ITMS), Riga, Letonya, 10 - 12 Ekim 2018 Creative Commons License identifier identifier

Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama

International Symposium on Multidiciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Emlak Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bir Tahmin Modellemesi

International Symposium on Industry 4.0 and Applications, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

İnşaat Malzemesi Lojistiğinde Benzetim ve Modelleme Yaklaşımı: Bir Uygulama

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Terazi İmalatı Yapan Bir Fabrikada Montaj Hattı Dengeleme Çalışması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Demir – Çelik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Veri Madenciliiği Kullanarak Analizi

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017), Karabük, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017

Karabük İli Trafik Kazalarında Risk Analizi ve Veri Madenciliği Uygulaması

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017), Karabük, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017

An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System

ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications, Stockholm, İsveç, 13 - 14 Temmuz 2017

Qualitative Data Analysis for Health Care Services

ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications, Stockholm, İsveç, 13 - 14 Temmuz 2017

Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi

International Conference on Science anf Technology, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016

Electricity Generation from Renewables and Targets: An Application of Multivariate Statistical Techniques

ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining, Copenhagen, Danimarka, 27 - 28 Haziran 2016

Determination of the Bank’s Customer Risk Profile: Data Mining Applications

ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining, Copenhagen, 27 Haziran 2017 - 28 Haziran 2016

Applying Data Mining Technique to Sales Forecast

The International Conference on OR for Development (ICORD), 9 - 11 Temmuz 2014

The Regression Model of the Labor Productivity in Turkish Railway Systems

2nd International Symposium on Railway Systems Engineering (Iserse’13), Karabük, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013, ss.316-321

Kitap & Kitap Bölümleri