Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel suture technique in the percutaneous repair of Achilles tendon rupture (TANSEL TECHNIQUE)

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, ss.110-114, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Diabetes Mellitus on Decompression Surgery in Carpal Tunnel Syndrome

Ankara Medical Journal, cilt.18, ss.430-437, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The most common patient-related factors in hip dislocations following total hip replacement

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.29, ss.120-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.361-364, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Motorlu testereye bağlı alt ekstremite yaralanmaları: bölgeselepidemiyolojik araştırma

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.157

Treatment of Galeazzi fracture-dislocation with plate and endobutton

16th National Congress of The Turkish Society for Surgery of theHand and Upper Extremity and 5th National Congress of the HandTherapist Society, Türkiye, 6 Mayıs - 09 Ekim 2018, cilt.7, ss.1

Efficacy of postoperative foot reflexology at pain at total hip arthroplasty implanted patients

20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2018

Doksan yaş üzeri kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler

27. Ulusal T 218 ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51, ss.218-219

Perkütan Aşil tendon tamirinde infiltrasyon anestezi ile uygulamasonuçlarımız

27. Ulusal T 194 ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51, ss.194

İleri Evre Halluks Rigidusta Artrodezmi, Parsiyel veya Total Parmak Protezimi Daha Başarılı

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016

Diz ve kalça artroplastilerinde drepli ve drepsiz uygulamaların yara enfeksiyon üzerindeki etkisi

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016

Posterior kalça girişimi ile total kalça protezi sonrası heterotopik ossifikasyon nasil azaltılabilir

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016