Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recaizade Mahmut Ekrem’xxin Yazdığı Bir Takriz Örneği: İdes’xxe Takriz

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Karabük Üniversitesi, cilt.9, ss.176-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Attitudes of High School Students towards Turkish Literature Course by Various Factors

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.849-863, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Novel Of People-Have Not Go 13th Day: Tatar

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.171-184, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anadolu da Gezici Tiyatrolar ve Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesine Etkisi

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2009

Arafta Kalanlar” Ya da ”Eve Dönenler”in Hikayesi: Amin Maalouf, Doğu’xxdan Uzakta Romanı

V.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2019

Mehmet Akif in Türk-İslam Dünyasına Bakışı

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016

Milli Mücadelenin Modern Türk Şiirine Yansıması

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Edebiyat Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar

1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimleri (İBAD-2016), İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.2109-2125

Hüseyin Cahit Yalçın ın Hayal İçinde Romanı Üzerine Bazı Notlar

Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.251-261

Uzaktan EğitimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümüne İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Örneği

X.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, BOSNA, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.863-868

Chateubriand ın Paris Kudüs Yolculuğu Adlı Eserinde İstanbul

I. Uluslararası Dünya Edebiyatı’xxnda İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2010, ss.169-177

Şehriyar ın Türkiye ye Hayalî Sefer Şiiri ve Modern Türk Şairlerinin Şehriyar Üzerindeki Etkisi

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010, Ankara, Türkiye, 22 Haziran 2010 - 25 Aralık 2009

Ceyhun Atuf Kansu nun Şiirlerinde Anadolu

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.2, ss.751-768

Kitap & Kitap Bölümleri