Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2010 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • 2000 - 2002 Yüksek Lisans

  Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Osmanlı Devleti’xxnde Mekke’xxnin yönetimi (1517-1617)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 2002 Yüksek Lisans

  Sivas’xxın iki yılı (1821-1822 yılları 12 numaralı şer’xxiyye sicil defterine göre)