Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Balkan Muhacirlerinin Gür Sesi: Muhacir Gazetesi

Din ve Hayat Dergisi, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Evkaf Lügatçesi

Din ve Hayat Dergisi Vakıf Medeniyeti, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı’xxda Kitap Vakfetme Geleneği

Din ve Hayat Dergisi Kitap Medeniyeti, 2016 (Hakemsiz Dergi)

1923’xxte Sinema İçin Ne Dediler?

Sinemarmara, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlılarda Vaizlik

Din ve Hayat Dergisi, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Döneminde Mukabeleye Verilen Ehemmiyet

Din ve Hayat Dergisi, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Ecdadın Kur’xxan-ı Kerim’xxe Hürmeti

DİN VE HAYAT DERGİSİ, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Varlık Çerçevesinde Bilgi Akıl ve Ruh

Ahde Vefa 11, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2019

Beşiktaş’xxın Manevi Şahsiyetleri Neccarzade Mustafa Rızauddin

TDV Kagem Konferans Dizisi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2019

Bir Mesleki Mektep Mecmuasında Ahiliğin İzleri: Çırak Mektepleri Mecmuası

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.423-436

Osmanlıların Gelibolu’xxya Doğru İlerlemeleri: FEtih, İskan ve İmar

Troia’xxdan Çanakkale’xxye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşaası: Değerler ve Şehir, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.247-264

Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hademe-i Hayrat

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan), Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, cilt.1, ss.709-734

Birinci Dünya Savaşının Bitiminde Bir Gazetenin Analizi: Minber

Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.2, ss.1335-1361

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Safranbolu İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Programı, Türkiye, 19 Nisan 2017

Bilgi ve Değer Bağlamında Kadın

8 Mart Kadınlar Günü Programı Karabük İl Müftülüğü, Türkiye, 08 Mart 2017

Âsâr-ı Nisvân Dergisi’xxnin Kadın, Aile ve Mahremiyete Bakışı

Din, Gelenek, Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 27 Mart - 29 Mayıs 2015

Osmanlı’xxda İlk Yüksek Vaiz Mektebi: Medresetülvaizin

Osmanlı İStanbulu III, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2015

Üsküdar’xxda Bir Meşhurlar Okulu: Ravza-i Terakki Mektebi

VIII.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 21 - 23 Kasım 2014

Reklam Çemberinde Tüketim ve Ahlak

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 24 - 25 Eylül 2013

Osmanlı Devleti’xxnde Mekke’xxnin Yönetimi 1517-1617

Bilim Sanat Vakfı Tez Sunumları, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü

Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü, Ayhan Işık,Kamil Büyüker, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.101-122, 2019

Medeniyet Tarihine Giriş

İslam Medeniyeti Tarihi, M.Hanefi Palabıyık, Mesut Can., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.13-26, 2019