Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadıkları güçlükler

Çağdaş Tıp Dergisi, cilt.3, ss.88-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müsabaka arası içilen maden suyunun serum elektrolit düzeylerine etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.14, ss.18-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebelerde Düşük D Vitamini Düzeyinin Anne ve Yenidoğana Etkisis

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Çocuklara Bakım Verirken Hemşirelik Uygulamalarında Terapötik Oyunun Önemi

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Kutu Kutu Hangi Kutu

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Sabunlar da kirlenir

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Eyvah Elime İğne Battı

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazi Demografik Değişkenlere Göre Yaşlılara Yönelik Tutumları

Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, Özet Kitabı, Yozgat, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.73

Difficulties that nurses have in using care plan

The Jordanian Nursing Council Holds its Fourth International Nursing Conference, 23 - 26 Nisan 2013

What do the Nursing Students Think about The Distance education System in Karabuk University

6.th International Conference on Interdisiplinarity in Education ICIE’11, 14 - 17 Nisan 2011