Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

3B YAZICILARDA İNŞA PARAMETRELERİNİN ÜRÜN MUKAVEMETİNE ETKİSİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.99-105

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ AL7075/ Al2O3KOMPOZİTLERİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.93-98

Effect of Cementite Carbide Tool Coating Type and Tool Radius on Cutting Performance

7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), London, Kanada, 18 - 20 Temmuz 2016, ss.78-82 identifier identifier