Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mineral-water interaction and hydrogeochemistry of groundwater around bartin coal mine, Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.22, ss.2750-2762, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Groundwater changes in relation to seismic activity a case study from Eskipazar Karabuk Turkey

Hydrogeology Journal, cilt.18, ss.1205-1218, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acid Rock Drainage, and Trace Element Pollution in Groundwater in Surrounding of Kurşunlu Mine Area

Jeoloji Muhendisligi Dergisi, cilt.37, ss.1-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Tecer Dağının Sivas karst hidrojeolojisi incelemesi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.27, ss.109-125, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tecer Dağı Sivas Ulaş kaynaklarının hidrojeolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, cilt.18, ss.87-102, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bartın (Kocaırmak) Nehir Yatağının Taşkın Kapasitenin Belirlenmesi

3rd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, 25 - 27 Ekim 2019

Kaman (Kırşehir) Güneyindeki Yeraltısularının Hidrojeolojik Açısından İncelenmesi

HİDRO-2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ:KAMAN (KIRŞEHİR, TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

2nd International Symposiumon Natural Hazards andDisaster Management, 4 - 06 Mayıs 2018

Hydrogeological Investigation of the north of Kaman (Kırşehir) region (Kaman (Kırşehir) kuzeyinin hidrojeolojik incelemesi).

5th International Symposium On Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2017), Baku, Azerbaycan, 29 - 30 Eylül 2017, ss.580-589

Haeavy metal pollution in the surrounding Pb Zn Cu deposit a case study from Kastamonu Turkey

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium,WMESS2016, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, ss.208

Hydrogeological Investigation of the Küre Kastamonu Pb Zn Cu Mining Area

International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

Forecast of water pollution sources using ANNs and hydrogeochemical analysis Case study from Turkey

International Conference on Pollution Control and Sustainable Environment, 25 - 26 Nisan 2016

Eskipazar Karabük ve çevresinin hidrokimyasal özellikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2010, ss.215

Yıldız Irmağı Havzasının Sivas hidrojeoloji incelemesi

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2007, ss.351-362

Kaynarca ve Gaziköy kaynaklarının Sivas KB sı hidrojeoloji incelemesi

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 16 - 22 Nisan 2007, ss.112-114

Tecer Dağının Sivas Ulaş Karst hidrojeolojisi incelemesi

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 20 - 24 Mart 2006, ss.117-118