Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study

Econder International Academic Journal, cilt.2, no.13, ss.291-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study

Econder International Academic Journal, cilt.2, no.13, ss.291-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÖNETSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN EVRİMİ

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

OBOR: A CASE STUDY OF CPEC

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

STUDENT SATISFACTION AS A STRATEGIC TOOL IN THE SUCCESS OF NEWLY ESTABLISHED UNIVERSITIES: KARABUK UNIVERSITY CASE STUDY

6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE'11, Karabük, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2011, ss.207-217