Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Ormancılık Politikası ve Yönetimi

  • Ormancılık Politikası

  • Ormancılık Yönetimi

  • Korunan Alanlar Yönetimi

  • Doğal Kaynak Kullanımı ve Yönetimi

  • Kırsal Kalkınma Politikası