Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development conditions and possibilities for forest villages(A case study: Western Black Sea region)

Eurasian Journal of Forest Science, cilt.6, ss.68-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangin Rejim Verilerinin Değerlendirilmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta ve Aşağı Köprüçay havzası arazi kullanım değişimlerinin belirlenmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.81-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fidan korunaklarının palamut meşesi dikimlerinde birinci yılsonu fidan ölüm oranına etkisi

batı akdeniz ormancılık araştırma dergisi, cilt.1, ss.23-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Antalya Orman Bölge müdürlüğü orman yangın rejim verilerinin değerlendirilmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağaçlandırmalarda kullanılan fidan korunaklarına ilişkin iş etüdü ve maliyet analizleri (araştırma)

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.63-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odun Dışı Orman ürünlerine yönelik değerlendirmeler ve Batı Akdeniz Bölgesinde Mersin (Myrtus communis L.) örneği

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.59-88, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORKÖY üzerine Değerlendirmeler

Türkiye Ormancılar Derneği Orman ve Av Dergisi, ss.10-14, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Ağaçlandırma ve Uygulama Çalışmalarıyla M. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM (1923-1978)

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, cilt.1, ss.1-28, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitasyon Eylerm Planı Oluşturmada Çok Kriterli Karar Verme Çalışmanın Tarım-Orman İlişkileri ÇErçevesinde İrdelenmesi (Antalya İli Örneği)

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, cilt.1, ss.79-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orman Köylerinin Mevcut Durumu ve Ekonomik Refahının Arttırılmasında Alternatif Gelir Kaynağı Olarak Bıldırcın Yetiştiriciliği

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.23-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarım-Orman İlişkileri ve Ormancılıkta Özelleştirme

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.123-156, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Kestanenin Ekonomisi ve Yararlanılması üzerine Değerlendirmeler

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.37-49, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Ormancılıkta ORKÖY

Orman mühendisliği Dergisi, ss.3-8, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Kalkınma Planlarında Çevre ve Ormancılık

Çevre ve Ormancılık, cilt.5, ss.18-25, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Kirliliği ve İzmir Körfezi

Çevre ve Ormancılık, cilt.4, ss.6-14, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Socio-Economic Factors Affecting Forest Fires (A Case Study of Forest Regional Directorate of Antalya)

1st International Data Science and Engineering Symposium (IDSES’19), Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.230-251

Türkiye’de Korunan Alan Statüleri ve IUCN Statüleri İle KArşılaştırılması

ECSAC 19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.235-252

Cumhuriyet Tarihinden Bugüne Tarımsal Örgütlenme

ECSAC 19 IVth EUROPEAN CONFERANCE ON SCIENCE ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.253-258

Factors affecting forest fires in the Serik and Taşağil Forest Provinces (SW Anatolia, Turkey)

V. International Symposium on Fire Economics, Planning and Policy:Wildfires and Ecosystem Services, Tegucigalpa, Honduras, 14 - 18 Kasım 2016, ss.145-165

Evaluation of Draft Grazing Plan Guıdes for Grazing in Forests

1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.58-63

The Pasturing Routes of Nomadic People and Their Problems (Case Study: Konya and Muğla RegionalDirectorates of Forestry)

1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.256-264

ORMAN KÖYLERINDE UYGULANAN YAKACAK ODUN TÜKETIMINI AZALTMA PROJELERININ EKONOMIK ANALIZI (ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞI)

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.20

ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASINI ETKİLEYENSOSYO-EKONONMİK FAKTÖRLER ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.33

A Proposal on Domestication of Tilia temontosa Moench in Yenice of Karabuk

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.15-18

Orman Köylerinin Kalkındırılmasının Önemi

ECSAC EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.591-598

ORKÖY Arıcılık Yatırımlarında Üretim ve Pazarlamanın Değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2017, cilt.2, ss.245-258

Kayın (Fagun orientalis Lipsky.) Ormanlarında Üretim ve Pazarlamanın Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2017, cilt.1, ss.156-169

Assessment of the Economical Contribution of the ORKÖY Solar Energy System Practices

International Forestry and Environmental Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2017, ss.103

Evaluation of ORKÖY’s heat insulation and stove heating project (Case study:Zonguldak Forest Regional Directorate)

International Symposium on New Horizons Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.250-256

Using the R’WOT Technique to Develop the Western Mediterranean Region Strategic Action Plan for the Beekeeping Sector

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 2017, ss.98

Socioeconomic factors affecting forest fires: A case study of Antalya, Turkey

V. International Symposium on Fire Economics, Planning and Policy:Wildfires and Ecosystem Services, Tegucigalpa, Honduras, 14 - 18 Kasım 2016

Impact of ORKÖY Policies on the Amount of Firewood Consumption and Economic Structure of Forest Villagers

The International Forestry Symposium, 07-10 December 2016, Kastamonu, Turkey., 7 - 10 Aralık 2016

OGM Personel Atamalarının Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerindeki Hukuksal ve Teknik Boyutlarının Değerlendirilmesi

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.413-432

Orman Alanlarında 2/B Uygulaması Sonucunda Oluşan Hukuki Boyutlar (Antalya İli Vaka Örneği)

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.82-94

Ormanların Yönetiminde Otlatma Planlarının Yeri ve Önemi

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.637-649

Çakırlar Havzası (Antalya) Vejetasyonunun Fitososyolojik Analizi

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre”, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Socio-Economic Reasons and Possible Solutions for Forest Fires: A Case Study in Antalya Regşon, Turkey

VII. International Symposium on Ecolgy and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013, ss.53

Orman Amenajman Planlarında Sosyo-Ekonomik Durumun Envanterinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Değerlendirmeler

Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2013, ss.352-364

Diversity and Gradients of Forest Vegetation in Çakırlar Basin (Antalya – Türkiye)

35. Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Temmuz 2013

Ormancılık Araştırma Çalışmalarının Dünü/Bugünü Ve Ulusal Ormancılık Planındaki Rollerinin İrdelenmesi

Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2012, ss.79-89

Kamu Kesiminde Verimlilik Yaklaşımlarının Ormancılık Araştırma Müdürlükleri Açısından İrdelenmesi

Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2012, ss.391-402

Bal Üretim Ormanı Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (Afyon/Şuhut, Antalya/Gündoğmuş Örneği)

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, ss.209-218

Approches on the Prevention of Environmental Demages By Means of Planting Around Solid Waste Landfill Areas

International Euroaisa Waste MAnagement Symposium, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2011

Historical Relationship Between Climate and Fire Regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya-Turkey)

International Conference on Fire Behaviourand Rsk, Focus on the Wildkand Urban Inter Faces, Alghero, İtalya, 4 - 06 Ekim 2011, ss.93-94

Assessment of Production/Consumption Politics and Marketing Processes of NWFP for Antalya RegionalForest Directory

2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.14-15

Investigation of Different Approches Releated to Ecoturism Planning (Case Study of Köprülü Kanyon National Park

GEOMED 2nd International Geogrphy Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.61

Characterization of the Land Cover Change in the Burned MEditerrenean Ecosisytems

GEOMED 2nd International Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.139

ORKÖY Ferdi Kredi Uygulamalarının Dünü-Bugünü ve Yarını Üzerine Değerlendirmeler

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2009

Ormancılıkta Katılımcı Kırsal Değerlendirme ve Kırsal Kalkınma (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği)

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2009, ss.115-132

Serik ve Taşağıl Yangını Sonrası Kriz Yönetiminde Üretim ve Pazarlamanın İrdelenmesi

I. Ormancılık Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ocak 2009, ss.494

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 50. yılında Orman-Hlak İlişkileri ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma müdürlüğü 50. Yıl Etkinliği ”Bildiriler”, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2008, ss.334-366

Atık Çamurlar ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı (Antalya İli Örneği)

TÜRKAY 2007 AB Sürecinde Türkiye’xxde KAtı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 31 Mayıs 2007

Ormancılıkta AR-GE Çalışmalarında Etkenlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik İrdelemeler

Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Çankırı, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2006, ss.271-280

Dağ ve Orman İçi Köylerinin Demografik Dinamikleri ve Bunun Köylerin Ekonomik Yaşamlarına Etkilerinin İrdelenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği)

Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Dağ Kaynakları, Dağ Toplulukları ve Sürdürülebilir Kalkınma Potansiyelleri, Kastamonu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2002, ss.215-219

Sinop İli Orman İçi Köylerinin Kalkındırılma Koşul ve Olanakları Üzerine Bir İnceleme

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, ss.257-269

Dertermination of Additive Levels of Poplar Biomass on Energy Sector

XI World Forest Congress, Antalya, Türkiye, 13 Ekim 1997 - 27 Ekim 1995, cilt.3

The Fire Wood Problem Within the General Energy Policy and Recommendations

XI Wold Foresrt Congress, Antalya, Türkiye, 13 Ekim 1997 - 27 Ekim 1995, cilt.3

A Shearch on the Effects of Use of Wood as Fuel Buil-Up Material in Turkey on Deforestation and Erosion

XI World Forestry Congress, Antalya, Türkiye, 13 Ekim 1997 - 27 Ekim 1995, cilt.2

Bolu İli ve Göynük İlçelerinde Besi Tavukçuluğu İşletmeciliğinin Çevresel Etki Düzeylerinin İncelenmesi

Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 1996, ss.467-476

Ege Bölgesi Kırsal Kesiminde Enerji Tüketimi ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

5. Türk Alman Uluslararası Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Nisan 1995, ss.348-355

Türkiye’de Erozyon Sorununun Çözümünde Kaynak ve Örgütlenme Sorunu

I. Gediz Havzası Erozyon Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 10 - 11 Ekim 1995, ss.127-138

Kitap & Kitap Bölümleri

Ülkemiz Ormancılığında Orman Köylülerinin Yeri ve Önemi, Orman Köylüsünün Mevcut Durumu .

Türkiye Ormancılığı: 2109 (TOD), Prof. Dr. Kenan OK, Editör, uban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, ss.55-58, 2019

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VEKANADA’DA KORUNAN ALANLAR: MİLLİPARK ÖRNEĞİ

Ziraat, Ormanve Su ÜrünleriAlanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞANProf. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.59-94, 2019

KORUNAN ALANYÖNETİMİ VE POLİTİKALARININİRDELENMESİ

Ziraat, Ormanve Su ÜrünleriAlanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞANProf. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.297-316, 2019

ORMAN KÖYLERİNİNKALKINMASINDA ETKİLİ OLAN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ (KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ)

Ziraat , Orman ve Su Ürünleri Alanlarında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar Yrapuz BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.379-400, 2019

TÜRKİYE’NİN DOĞALKAYNAKLAR İÇİN KALKINMA PLANLARI:ORMANCILIK VE TARIM

Ziraat, Ormanve Su ÜrünleriAlanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞANProf. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.343-364, 2019

Evaluation of Natura 2000 Practices in Turkey’s Forests by Local Stakeholders (Eğriova and Kavaklı Case/Karabük)

Practicability of EU Natura 2000 Concept in the Forested Areas of Turkey, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Turkey Foresters’ Association, Ankara, ss.119-133, 2018

ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER (ERZURUM ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

ACADEMIK WORKS IN THE FIELDS OF SCIENCE, CULTURE AND ART-2018 AUTUMN, Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan, Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Assoc. Prof. Dr. Atilla Atik, Editör, Gece Akademi, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.113-120, 2018

ORKÖY TARAFINDAN ORMAN KÖYLÜLERİNE VERİLEN SÜT SIĞIRCILIĞI KREDİ UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KARLILIK BAKIMINDAN SONUÇLARI (ELÂZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

ACADEMIC WORKS IN HTE FIELDS OF SCIENCE, CULTURE AND ART - 2018 AUTUMN, Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan, Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Assoc. Prof. Dr. Atilla Atik, Editör, Gece Akademi, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.121-131, 2018

ORMAN KÖYLERĠNDE UYGULANAN YAKACAK ODUN TÜKETĠMĠNĠ AZALTMA PROJELERĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ (ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ)

ACADEMIC WORKS IN THE FIELD OF SCIENCE, CULTURE AND ART -2018 AUTUMN, Ali Musa BOZDOĞAN, Latif Gürkan KAYA, Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atila ATİK, Editör, Gece Akademi, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.133-142, 2018

The Dertermenation of Sustainbility of Rural Development Projects Case of Beekeeping Investments in Forest Villages in Southern TURKEY

Contemporary Studies in Environment and Tourism, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.379-397, 2017

OGM Örgütlenme Yapısı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Türkiye nin Ormancılık Politikası Serüveni Örgütlenmesi ve Ormancılıkta Kadının Yeri, Nihat ÖZ, Editör, Dönmez Ofset Basım Evi, Ankara, ss.44-94, 2016

Yeni Anayasa Çalışmaları İçin Ormanlar ve Ormancılığımıza Yönelik Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Yeni Anayasada Orman Anayasa da Yer Alması Gereken Ormancılıkla İlgili Hükümler, Sezgin ÖZDEN, Editör, Dönmez Ofset, Ankara, ss.119-133, 2016

Identifying the Socio-Economic Factors with their Impact on RuralDevelopment (The Case of Forest Villages in the Western Black SeaRegion)

Environment and Ecology in the Mediterrenean II, Recep EFE, Münir ÖZTÜRK, Editör, Cambridge Scholars Pubpishing, Newcastle, ss.409-422, 2014

Historical relationship between climate and fire regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya, Turkey)

Modelin Fire Behaviour and Risk, SPANO, D., BACCIU, V., SALIS M. Ve SIRCA, C, Editör, Nuova StamaColor, Salsary, ss.68-77, 2012

Historical relationship between climate and fire regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya, Turkey)

Modelling Fire Behaviour and Risk, SPANO, D., BACCIU, V., SALIS M. Ve SIRCA, C., Editör, Nuova StampaColor, Sassari, ss.68-77, 2012

The Assessment of Erosion Processes and the Potantial for Desertification Case Study of Antalya Provinence, Turkey

Natural Environment and Culture in the Mediterrenean Region, Recep EFE, Georges CRAVINS, Munir OZTURK, Ibrahim ATALAY, Editör, Cambridge Scholars Publising, Newcastle, ss.77-92, 2008

Doğal Kaynaklar Raporu

Mesudiye İlçesi Gelişme Planı (MEGEP), Aziz EKŞİ, Editör, İsma Mabaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.203-235, 2000