Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği

Karabük Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.7, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar