Eğitim Bilgileri

Doktora, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye 2012 - 2017

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Eğitimcilerin Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğretim Kürsü, Karabük Üniversitesi, 2018
Sağlık ve Tıp, Tıbbi Makale Yazım Çalıştayı, Karabük Üniversitesi, 2018
Sağlık ve Tıp, Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Makale Yazımı, Karabük Üniversitesi, 2018
Diğer, Second international conference of science and engineering in the technology Era, Erasmushogeschool Brussel, 2017
Sağlık ve Tıp, İş sağlığı ve güvenliği eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2016
Sağlık ve Tıp, Electron Microscopy Analysis, Ondokuz Mayıs Üniversite, 2016
Sağlık ve Tıp, Eğitim Katılım Belgesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2015
Sağlık ve Tıp, 5th International scientific writing workshop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2015
Sağlık ve Tıp, Eğitim Katılım Belgesi, Ondokuz Mayas Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, Proje Döngüsu Yönetimi Eğitimi , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, Entrepreneurship Research with Data from Global Entrepreneurship Monitor (SPSS study), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, How to publish a scientific article in journal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları kullanım sertifikası, Ondıkuz Mayıs Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop, Ondokuz mayıs Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, International Controversies on Electromagnetic Fields in Medicine and Biology, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 2013
Sağlık ve Tıp, Stereology Course, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 2012
Sağlık ve Tıp, The First Asian and African Stereology Congress, Samsun, Turkey., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012

Yaptığı Tezler

Doktora, Elektromanyetik alanın sıçan testislerindeki etkilerine karşı timokinon ve luteolin’xxin koruyuculuğunun stereolojik ve histokimyasal yöntemlerle araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2017

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 2018 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Embriyoloji, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Özel histoloji, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Histoloji ve Embriyoloji, Lisans, 2019 - 2020
Histoloji ve Emberiyoloji, Lisans, 2019 - 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1