Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hadislerin Kaynakları Dışında Kullanımı ve Tahlili: Ravzatu’l-Ukûl Örneği

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.205-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Article of Abu'l-Abbas as-Seruci Nefehatu'n-nesemat fi Vusuli Ihdai's-sevabi li'l-emvat - Determining the Sources of Hadith Analysis and Translation

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.760-781, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAFRANBOLULU MEHMED EMİN ŞÜKRÜ EFENDİ’NİN MİR’ATÜ’L-AŞİKÎN İSİMLİESERİNDE ZİKDETTİĞİ HADİSLERİN TAHLİLİ

Uluslararası Geçmişten GünümüzeKarabük ve Çevresinde Dini, İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.724-740

Huzur Derslerine Katılan Çankırılı Alimler

ÇANKIRI’NIN MANEVÎ MİMARLARI SEMPOZYUMU, Çankırı, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Hasan Hilmi Efendi (Ekşigil) Hayatı ve Eserleri

Dünden Bugüne Safranbolu da Dini Hayat, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2015, ss.233-244

Kitap & Kitap Bölümleri

Hadis İlimleri

Hadis Usulü, Muhammet Yılmaz-Nagihan Emiroğlu, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.171-192, 2019

Hadis İlminde Cerh ve Ta’dîl’in Eleştiri Kültürüne Katkısı

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Mahsum AYTEPE Teceli KARASU, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.483-496, 2019

Günümüz Gençlerine Rol Model Olması İtibariyle Ebu Saîd el-Hâdimî ve “Vasiyyetü ebi-Saîd el-Hâdimî ilâ Veledihi” İsimli Risalesi

İslam Düşüncesi Araştırmaları, Abdülcelil Bilgin, Yusuf Aydın, Editör, Ankaraokulu/Araştırma Yayınları, Ankara, ss.369-386, 2019