Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring the changing position of coastlines using information technologies, an example of tekirdag

Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt.15, ss.1051-1058, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ, BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.1273-1287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.3, ss.1698-1705, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı

Journal of Bartin Faculty of Forestry, cilt.20, ss.152-162, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Bioclimatic Comfort Zones by Geographic Information Systems: Karabük Province, Turkey

Journal of International Environmental Application Science, cilt.13, ss.41-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Landscape Architecture Students’ Opinions on Campus Designs: Recep Tayyip Erdoğan University, Rize

International Journal of Trend in Research and Development, cilt.5, ss.341-345, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın), Turkey

International Journal of Recent Engineering Research and Development, cilt.13, ss.3-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitudes of University Students towards Today's World Affairs

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.303-312, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü Belek Örneği

Turizm Akademik Dergisi, cilt.2, ss.15-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri Yenice Örneği

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.189-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Yerleşkelerinin Planlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Journal of Design and Arhitecture, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of biochar applications in the soil in terms of carbon sequestration

IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.58-63

The concept of urban forestry and Safranbolu urban forest investigation of recreational opportunities

IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.544-549

KORUNAN ALANLARDA KORUMA KURULLARININ TURİZME OLAN ETKİLERİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.788-794

Korunan Alanlarda Koruma Kurullarının Turizme Olan Etkileri: Safranbolu Örneği

1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Tarihi Evlerin Kültür Turizmine Etkilerinin Araştırılması: Tokat-Zile Örneği

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.1114-1127

DIŞ MEKÂN TASARIMLARININ TURİSTLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SAFRANBOLU VE NEVŞEHİR KENT ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III, Kazakistan, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.378, ss.1099-1117

Determination of Recycling Boxes by Geographic Information Systems (Safranbolu Center Sample)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.259

Korunan Tarihi Kentlerde Turizmin Sürdürülebilirliği: Safranbolu Kenti

Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1205-1218

Evaluation of Erosion Risk Situation with GeographicInformation systems of Karabük City Center (Turkey)

International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

The Importance of Lake Ecosystems in Tourism: Lake Seyfe

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, SAFRANBOLU, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.52-53

Özel İlgi Turizmi Kapsamında Yayla Turizmi Dede Yaylası Örneği

2. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.267-277

Tarihi Ve Turistik Mekanlar İçin Ahşap Oto korkuluk Tasarımı

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

Emprenyesi Güç Ağaç Malzemelerde Retensiyonu Artırıcı İşlemler Ve Sistem Tasarımı

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Investigating the Seismicity of Urban Areas Using DefiniteParametres: City Center of Karabuk

New Approaches toSpatial Planning and DesignPlanning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.595-610, 2019