Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2014 - 2015 Post Doktora

    Johannes Kepler Universitaet Linz, Linz Institute of Organic Solar Cells, Avusturya

  • 2004 - 2011 Bütünleşik Doktora

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

  • 1997 - 2002 Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye