Göknar ormanında bakının toprak mikroeklembacaklılarının miktar ve çeşitliliği üzerine etkisi


DUYAR A. , MAKİNECİ E.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 10 - 11 Kasım 2017