TERÖRİZMİN SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Uğurlu S. , Karabulut K.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.916-936, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.916-936

Özet

Terörizm, dünyada uzun yıllar boyunca bazı ülkelerin temel sorunu olarak algılanırken, 11 Eylül olaylarından sonra hemen hemen bütün ülkeleri etkileyen uluslararası bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. Bu tehditle birlikte, ülkelerin ekonomik gücü ve kaynaklarının kullanım kompozisyonları değişmiş, gelişme ve kalkınmalarında arzu edilen seviyeye ulaşmaları zora girmiştir. Türkiye’nin arzu edilen sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirememesinin en önemli nedenlerinden biri de terörizm olmuştur. Terörizmin fazla görülmediği ülkelerde politika yapıcılar refah seviyelerini yükseltici politikalara daha fazla kaynak aktarırken, Türkiye ulusal güvenlik politikalarıyla önemli miktarda kaynağını terörizmle mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla terörizmin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin incelenmesi iktisat literatürü açısından önemli hâle gelmiştir. Bu amaçla çalışmada, terörizmin sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisi için 1982-2017 arasındaki yıllık veriler ile zaman serisi analizi yardımıyla incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguya göre, terörizmin sabit sermaye yatırımları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Terrorism has been perceived as the main problem of some countries in the world for many years; however, it has started to be seen as an international threat affecting almost all countries after 9/11. This threat changed the economic power of countries and their ways of using the resources and prevented them from reaching the desired level in growth and development. Terrorism has been one of the most important reasons why Turkey’s socio-economic development would not be realized. Policymakers give more importance to the policies that promote prosperity, in countries where terrorism is not seen much, yet Turkey, with its national security policy, has had to spare much from its sources to fight against terrorism. Therefore, it becomes very important to investigate the effects of terrorism on macroeconomic indicators from the perspective of economic literature. For this purpose, effects of terrorism fixed capital formations were investigated with the help of time series analysis and the annual data from 1982-2017 of Turkey’s economy. According to the finding obtained from the study, it is seen that terrorism has a negative effect on fixed capital formations.