Yukarı Bartın Nehrinin 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritalar ve Aster Görüntüleri Kullanılarak Tahmin Edilen Taşkın Debilerinin Karşılaştırılması


EKEMEN KESKİN T. , DOĞAN E., SÖNMEZ O., UMARUSMAN H. B. , BADFAR M., SPOR P., ...Daha Fazla

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye