Kurumsal nakit küresel finansal krizle nasıl değişiyor? Ülkeler arası analiz


Creative Commons License

Tekin H.

2018 FMA European Conference/Doctoral Student Consortium, Vest-Agder, Norveç, 13 - 15 Haziran 2018

  • Basıldığı Şehir: Vest-Agder
  • Basıldığı Ülke: Norveç

Özet

2007-2009 küresel mali krizinin (GFC) 2001-2015 yılları arasında 10 ülkede kurumsal nakit varlıkları üzerindeki uzun vadeli etkisinin temelini oluşturarak, aşağıdaki kanıtları buluyoruz: (i) kurumsal nakit varlıkları için talep fonksiyonu yukarı yönlü olduğu için finansal şoklardan sonra yer değiştiren nakit varlıkları üzerindeki hem ihtiyati hem de işlem dürtüsü artmakta; (ii) kısıtlı (kısıtlanmamış) firmalar GFC'den önce (sonra) daha fazla nakit tutarken; (iii) zayıf koruma ülkeleri daha fazla nakit biriktiriyor; (iv) kısıtlı firmalar, kısıtlanmamış firmalara göre daha hızlı nakit tutma ayarlamalarına sahiptir ve kısıtlı firmalar, artan ayarlama maliyetleri nedeniyle GFC'den sonra kısıtlanmamış firmalara göre nakit ayarlama hızlarını daha fazla düşürürler; ve (v) zayıf koruma sağlayan ülkeler, nakitlerini iyi kalitede hissedarları koruma ülkelerine göre daha hızlı ayarlıyor. Özetle, kurumsal nakit tutma politikası GFC'ye göre hem firma hem de ülke düzeyinde farklılık gösterir.

By underlying the long-term effect of the global financial crisis 2007-2009 (GFC) on corporate cash holdings across 10 countries over 2001-2015, we find the following evidence: (i) since the demand function for corporate cash holdings has an upward shifting after the financial shocks, both the precautionary motive and transaction motive on cash holdings increase; (ii) while constrained (unconstrained) firms hold more cash before (after) the GFC; (iii) poor protection countries hoard more cash; (iv) constrained firms have faster cash holding adjustments than unconstrained firms and constrained firms decrease their adjustment speed of cash more than unconstrained firms after the GFC due to increasing adjustment costs; and (v) poor protection countries make quicker adjustment on their cash than good-quality shareholder protection countries. To sum, the corporate cash holding policy differs in both firm- and country-level by the GFC.