Örgütsel Stres Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Şoförleri Örneği


TÜRTEN B.

1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2018