Farklı Soğuma Hızları Ve Si İlavesinin Az91 Magnezyum Alaşımlarının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


GÖREN H. A. , ÜNAL M. , KOÇ E. , TÜREN Y.

1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016