Sözlü ve Yazılı Kültür Aktarımında Sosyal Bilgiler Dersinin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri


ÇEPNİ O. , KILCAN B.

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017