Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı Öğrencilerinin Mesleki Eğitime Bakışı Karabük Üniversitesi


KARAMAN A., YILDIRIM M. N.

II. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM (IVSS 2018 ), 26 - 29 Nisan 2018