Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Çalışma Yaşam Kalitesi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


ACAR A.

ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 14 - 16 Aralık 2018