İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Mevcut Durum Analizi


GÖKTAŞ KULUALP H. , sarı ö.

Atlas International Congress On Social Sciences, 18 - 20 Ekim 2019