Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği


YÜKSEL Y. , DEMİRHAN G., SEFEROĞLU S. S.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017