Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanmasında Etkili Olan Muhasebe Meslek Örgütlerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Kılıç M., Güçlü F.

Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference, Uşak, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016, ss.704-713

  • Basıldığı Şehir: Uşak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.704-713

Özet

Muhasebede ortak dil ihtiyacı küreselleşme olgusu ile kendisine yeni bir boyut katmıştır. Sermayenin küreselleşmesi, muhasebede ortak veya benzer standartların uygulanmasına olan ihtiyacı arttırmıştır. Uluslararası finansal raporlama standartları da bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gün geçtikçe yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Muhasebe meslek örgütleri hukuki bir çerçevesi ve ekonomik yapısı olan, kar amacı gütmeyen, yarattığı katma değeri tekrar mesleğin ve meslektaşların gelişimine harcayan, bu anlamda sosyal fayda yaratan kurumlar olarak üyelerine bu standartları belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak konusunda liderlik yapmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe mesleğinin ve uygulamaların geliştirilmesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde etkin olan Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü ile Türkiye’nin en etkili muhasebe meslek örgütü olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği karşılaştırılmıştır. Bu meslek örgütlerinin ortak ve farklı yönleri ile uluslararası muhasebe standartları üzerindeki etkileri günümüz koşullarında değerlendirilmiştir.

The need for a common language in accounting has added a new dimension to itself with the globalization phenomenon. The globalization of capital has also increased the need for the implementation of common or similar standards in accounting. International financial reporting standards have emerged as a result of this need so that they continuously gain a wide range of application. Accounting professional organizations within their legal framework and economic structure have created the value added to reflect it on the development of the profession and colleagues without aiming to make profits, in this sense as institutions that create social benefits they’re leader establishments which determine these standards to their members and ensure their implementation. This study has made a comparison between The American Institute of Certified Public Accountants which is effective in accounting profession and development of practices in the United States on the one hand and Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey which is the most effective accounting professional organizations in Turkey on the other hand. Subsequently, common and different ways of these professional organizations and their impact on the international financial reporting standards have been collated under the present circumstances.