BIST te Yer Alan Şirketlere SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Kılıç M., Güçlü F.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.10, ss.167-192, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.167-192

Özet

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim faaliyetleri yürütmektedir. SPK yaptığı denetimlerle sermaye piyasasında yer alan şirketlere uyarıdan borsa kotundan çıkarmaya kadar birçok yaptırımda bulunabilir. İdari para cezaları da (İPC) SPK’nın sermaye piyasalarının sağlıklı ve etkin bir şekilde faaliyetine devam edebilmesi için uyguladığı yaptırımlardan biridir. Çalışmada; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2006-2013 yılları arasında, SPK mevzuatının kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde yapmış olduğu denetim faaliyetleri sonucunda, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan şirketlere vermiş olduğu idari para cezaları incelenmiştir. Araştırmada tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırma sorularına SPK’nın 2006-2013 yılları arasında yapmış olduğu denetimler incelenerek cevaplar aranmıştır. Araştırmanın verileri SPK web sitesinden ve SPK tarafından yayınlanan haftalık bültenlerden elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; payları BIST’te işlem gören şirketlerden en yüksek İPC’yi 997.226 TL tutarla Akbank T.A.Ş. almıştır. SPK denetimlerinde 2006-2013 yılları arasında en yüksek İPC’yi, Banka ve Özel Finans Kurumları sektöründe bulunan şirketler almıştır.

The Capital Market Board (CMB), carry outs audit and regulation activities in capital markets in order to provide efficiency and health of capital markets. The CMB apply some sanctions such as warning, delist from stock exchange list. Administrative fine application is one of these sanctions to provide efficiency and health of capital markets. In this study, administrative fine applications imposed by the CMB on companies listed on Borsa Istanbul (BIST), between 2006 and 2013, which are the result of the CMB’s audit activities, are investigated. Five survey questions are stated and sought answer to these questions by investigating audit activity of the CMB, between 2006 and 2013. Data of survey is obtained from the web site of the CMB and weekly bulletins provided by the CMB. According to the results of study; Akbank T.A.Ş. get 997.226 TL fine which is the highest amount of administrative fine. Companies in the banking and special financial institutions sector, get the highest amount of administrative fines from the audit activities imposed by the CMB, between 2006 and 2013.