Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenlerce İnecelenmesi


ÇEPNİ O. , KILCAN B., PALAZ T.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2016