Tikso Döküm İşlem Parametrelerinin AA7075 Alüminyum Alaşımının Kalıp Doldurma Davranışı Üzerine Etkisi


KILIÇLI V., AKAR N. , ERDOĞAN M., KOCATEPE K.

14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2012), 10 - 12 Ekim 2012