Steganaliz Tekniklerinde Verimlilik Analizleri


Özalp A. N.

Akademik Bilişim Konferansı 2018-Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, cilt.1, no.1, ss.100-110

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Karabük
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100-110

Özet

Tarih boyunca, insanoğlu toplumsal dokunun gelişmesi ile bilgi alışverişi için birçok yöntem kullanmıştır. Sosyal hayatın gelişmesi, ülkeler arasındaki siyasal ve toplumsal ilişkilerin önemini arttırmıştır. Toplumlar arasındaki iletişim yöntemlerinde, kaynak ve hedef arasında yol alan verinin önem derecesi farklılık göstermiştir. Değerli bilginin iletim ve depolanması için Kriptografi ve Steganografi gibi yöntemler geliştirilmiştir. Kriptografi, çeşitli şifreleme algoritmaları ile iletilecek verinin şifrelenmesidir. Şifrelenen verinin içeriğine ancak hedefin veriyi deşifre etmesi ile mümkündür. Steganografi veri içinde veri mantığı ile geliştirilmiş bir kavramdır. Taşınan veri içinde ulaştırılmak istenen bir başka veri gizlilik esasına göre iletilir. Steganografi yapısal anlamda dilbilimi ve teknik Steganografi şeklinde sınıflandırılır. Dilbilimi açısından bakıldığında, metin içinde bulunan eksik ya da boşluklardan ziyade, doğrudan cümle yapısı ve kelimelerle bağlantılıdır. Teknik Steganografi ise görüntü ve ses dosyaları aracılığı ile yapılan veri gizleme olaylarında ise kullanılmayan ve önemsiz bitler aracılığı ile veri gizlemesi yapılır. Bu çalışmada teknik Steganografi alanında yapılan uygulamalar araştırılarak, siber alanda yapılan haberleşmede gizli bilginin elde edilmesinde tercih edilen steganaliz teknik ve araçlarının verimlilikleri incelenmiştir.