Toz metalürjisi ile elde edilen düşük karbon çeliğinin 3 5 nacl ortamındaki korozyonuna niyobyum ve vanadyumun etkisi


UYGUR İ., GERENGİ H., ERDEN M. A. , YILDIZ M.

14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu (KORSEM 16), 5 - 07 Ekim 2016, ss.77-87

  • Sayfa Sayıları: ss.77-87