Öğrenilmiş Çaresizliğin Turizm Sektöründe Deneyimlenmesi: Kıyamet Turizmi


GÖKTAŞ KULUALP H. , sarı ö.

Atlas Internatıonal Congress On Socıal Scıences, 18 - 20 Ekim 2019