Titanyum Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Çekirdek Oluşumuna Etkisi


Creative Commons License

Kaya Y. , Kahraman N.

Politeknik Dergisi, cilt.14, ss.263-270, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Politeknik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.263-270

Özet

Bu çalışmada, ticari saf titanyum saclar (ASTM Grade 2) nokta direnç kaynak yöntemi ile farklı kaynak parametreleri (elektrod kuvveti, kaynak akımı ve kaynak zamanı) kullanılarak birleştirilmiştir. Kaynaklı birleştirmelerde; elektrod kuvveti, kaynak akımı ve kaynak zamanının; çekirdek çapı, elektrod dalma derinliği, kopma tipi, sertlik ve mikroyapı özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda; artan elektrod kuvveti, kaynak akımı ve kaynak zamanı ile oluşan çekirdek çapı ve derinliğinin arttığı tespit edilmiştir. Kopma tipleri incelendiğinde ise kaynak parametrelerinin uygun olduğu anlaşılmıştır. Bütün kaynak parametrelerinde, kaynak çekirdeği sertliğinin, ITAB ve esas metalden yüksek olduğu görülmüştür. Mikroyapı incelemeleri sonucunda; kaynak parametrelerinin artışıyla oluşan tanelerin irileştiği ve kaynak esnasındaki ısı ve yüksek plastik deformasyondan dolayı bölgesel olarak bazı tanelerde ikizlenmelerin oluştuğu belirlenmiştir.

In this study, commercial pure titanium sheets (ASTM Grade 2) were joined by resistance spot welding method by using different parameters (electrode force, welding current and welding time). In the welded joints; effects on weld nugget diameter, electrode dept intensity, crack type, hardness and microstructure properties of electrode force, welding current and welding time were investigated. The experimental results showed that increasing electrode force, welding current and welding time increased the weld nugget diameter and electrode dept intensity. On examination of fracture types, welding parameters were understood to be suitable for this study. It was seen that weld nugget hardness is higher than HAZ and base metal in all weld parameters. Microstructural examinations showed that the grains formed increasing welding parameters were growed and local twins were formed due to heat emerged during welding and high plastic deformation.