ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ YALNIZLAŞMAYA ETKİSİ


İNCE M. , YILMAZ M.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.1111-1144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.19145/e-gifder.725462
  • Dergi Adı: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1111-1144

Özet

İnternetle birlikte ortaya çıkan yeni iletişim mecralarına insanlar gün geçtikçe daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada her gün sayısız miktarda ve her türlü bilgi ve görselin paylaşıldığı düşünüldüğünde, bu mecraların gereğinden fazla ve bilinçsiz kullanımının ne tür olumsuzluklara yol açabileceğini tahmin etmek zor değildir. Bu bağlamda, sosyal medya mecralarında aşırı vakit geçirmenin birçok zararlı etkisinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi yalnızlaşmadır. Yalnızlaşan birey, uzak ve yakın çevrede gelişen olaylara karşı duyarsız kalmakta, insanlardan uzaklaşmakta, hatta aile, akraba ve arkadaş çevresiyle dahi bağlarını koparmak suretiyle toplumdan soyutlaşabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ergenlik çağındaki çocukların sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile yalnızlaşma arasında bir bağlantı olup olmadığını ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırma kapsamında UCLA yalnızlık ölçeği kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniğine dayalı olarak ilgili yaş gurubu üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmaya katılanlardan elde edilen bazı bulgulara göre, ergenlik çağındaki çocukların %94,5’i en az bir sosyal medya platformunu günlük düzenli olarak kullanmaktadır. Çalışmaya katılanların %53,1’i dışa dönük bir kişi olmadığını, %48,4’ü ilgilerinin ve fikirlerinin çevresindekilerce paylaşılmadığını, %48,3’ü hiç kimsenin kendisini gerçekten iyi tanımadığını, %46,7’si ise kendisini tek başınaymış gibi hissettiğini belirtmiştir.

People have started to show more attention to the new communication channels emerging with the internet. It is not difficult to guess what kind of negativities of excessive and unconscious use of these media can be considered, considering that a large number of written and audiovisual information and materials are shared on social media every day. In this context, it is possible to talk about the many harmful effects of spending excessive time on social media channels. One of them, and perhaps the most important, is loneliness. The lonely individual is insensitive to events occurring in the distant and immediate surroundings, moves away from people and can even be isolated from the society by breaking their ties with the family, relatives and friends.
The aim of this study is to try to reveal whether there is a connection between social media usage habits and loneliness of adolescent children. Within the scope of the research, a questionnaire study was conducted on the relevant age group based on face to face interview technique using UCLA loneliness scale. According to some findings that has been stated by participants in the study, 94.5% of adolescents use at least one social media platform daily/regularly. 53.1% of them participants that in the study are not an extroverted person, 48.4% of participants that their interest and ideas don't share by surrounds, 48.3% of them are not know anyone really well, 46.7% of them feel as if alone.