Bi ve Co ilavesinin AZ91 Alaşımının Abrasif Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi


DURUM M., GÜL F., ÜNAL M. , TÜREN Y. , ERDEM İ.

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16 - 18 Mayıs 2011