Yükseköğretimde Öğrenci Doyumu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği


AYDOĞDU A., KOÇOĞLU C. M. , ÇİÇEK b., YAŞARSOY E.

1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2015